2022 Golden 100 黃金百里越野比賽順利完成

毅行教室慈善基金主辦,2022 香港黃金百里 Golden 100 HONG KONG 45公里實體賽,12月24日於城門水塘起步。因應疫情,賽事規模縮減,但仍吸引超過300名跑手參加。男子冠軍由菲律賓跑手 “Stingray” John Ray Onifa 以4小時39分01秒奪得;女子冠軍則是港將張敏怡,時間為5小時41分51秒。

KK Sir 主持 Golden 100 開步禮

KK Sir 主持 Golden 100 開步禮

Golden 100 HK 城門水塘起步

Golden 100 HK 城門水塘起步

Golden 100 城門水塘起步

Golden 100 城門水塘起步

「香港黃金百里」創辦人KK Sir 陳國強,感謝所有參與選手及工作人員:「能夠在疫情之中舉行一場實體越野賽,並有幾百人參加,有賴大家的支持與參與。而且天公造美,有利選手發揮好表現,令比賽得以順利完成。」

KK 補充,比賽所有收益將資助「毅行教室慈善基金」,用以培養新一代越野跑運動員,以及服務社會。

2022 Golden 100 45KM 統計:

45KM 實體賽完成率達96%。 310 人參加,297人成功完成。

Golden 100 45KM 比賽成成率達 96%

Golden 100 45KM 比賽成成率達 96%

男子 MALE TOP 10

男子組得奬者

男子組得奬者

 1. “Stingray” John Ray Onifa (6) 4:39:01
 2. 曾福祥 Tsang Fuk Cheung (3) 4:53:03
 3. 黃國威 Wong Kwok Wai (28) 5:06:06
 4. 羅楚健 Chor Kin Law (1) 5:25:09
 5. 張祺豐 Cheung Kei Fung Kevin (5) 5:25:34
 6. 楊皓然 Yeung Ho Yin  5:28:31
 7. 梁成東 Leung Shing Tung (2) 5:28:39
 8. Richard Kimber (408) 5:29:29
 9. 袁志勤 Yuen Chi Kan (21) 5:47:56
 10. Chan Kwok Yui (398) 5:55:00

女子 FEMALE TOP 10

女子組得奬者

女子組得奬者

 1. 張敏怡 Man Yee Cheung (101) 5:41:51
 2. 黃美欣 Mei yan Wong (103) 5:50:29
 3. 梁康翹 Hong Kiu Leung (104) 5:59:01
 4. 莊穎怡 Flora Ching Wing Yee (106) 6:12:31
 5. 黎佩怡 Frances Pui Yee Lai (188) 6:30:00
 6. 陳麗琼 Chan Lai King (105) 6:41:51
 7. 孫明雪 Sun Mingxue (108) 6:42:24
 8. Tse Chit Ming (125) 6:43:24
 9. Li Pui Yee (128) 6:46:46
 10. MAN KA LING (436) 6:54:18

更多比賽成績:https://bit.ly/2022G100Result

傳媒查詢: [email protected]